Si passa sotto la strada per Castelnovate

sipassasottolastradapercastelnovate.jpg